ASIX. Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Grau Superior - Presencial
ASIX Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

ASIX és un Grau Superior oficial homologat pel Ministeri d’Educació enfocat a l’administració i manteniment de sistemes informàtics en xarxa tenint en compte la reglamentació vigent i garantint la funcionalitat i qualitat dels serveis informàtics implementats. Amb aquests coneixements, la teva tasca serà essencial en tot tipus d’empreses, ja que avui dia tota activitat empresarial depèn d’una configuració correcta dels sistemes informàtics.

Com a tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, estaràs capacitat per administrar diferents sistemes operatius, gestionar bases de dades, millorar el rendiment del maquinari d’una empresa o diagnosticar disfuncions en els serveis, sistemes i sobretot en la seguretat. De la mateixa manera, estaràs capacitat per dissenyar i implementar la xarxa de dades a qualsevol entitat. Converteix-te en un professional bàsic a qualsevol sector!

¿Quieres más info sobre esta titulación?
Inicio
Septiembre 2024
Duración
2.000 horas
Becas y financiación
Centros en los que se imparte

Per què estudiar ASIX a MEDAC?

Alta inserció
laboral

ASIX és una titulació altament demandada per totes les empreses que depenen d’una xarxa informàtica per dur a terme l’activitat principal, un fet cada cop més freqüent.

Classes
pràctiques

Les classes d’Administració de Sistemes Informàtics a la Xarxa se centren en una metodologia pràctica on aprendràs mentre poses en pràctica els teus coneixements.

Atenció
personalitzada

A l’FP d’ASIX comptaràs amb classes reduïdes amb un mentor per cada 15 alumnes per a una atenció personalitzada, cosa molt necessària en una formació tècnica com aquesta.

Pla d’estudis d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

 • Fonaments de maquinari
 • Implantació de sistemes operatius
 • Gestió de bases de dades
 • Planificació i administració de xarxes
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació
 • Formació i orientació laboral
 • Administració de sistemes operatius
 • Seguretat i alta disponibilitat
 • Implantació d’aplicacions web
 • Serveis de xarxa i Internet
 • Administració de sistemes gestors de bases de dades
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa
 • Formació en centres de treball
 • *Les assignatures presents al pla d’estudis poden variar segons la comunitat autònoma

Requisits d’accés a Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Si el teu objectiu és cursar el cicle superior d’ASIX hauràs de complir algun dels requisits següents, encara que no necessitaràs comptar amb una nota mínima d’accés:

 • Tenir el títol de Batxillerat, BUP, COU o una acreditació equivalent o superior a efectes acadèmics
 • Disposar d’un títol de Formació Professional de Grau Mitjà
 • Estar en possessió d’un títol de Tècnic Superior, Especialista o equivalent a nivell acadèmic
 • Haver superat la prova d’accés a grau superior (edat mínima 19 anys)
 • Haver aprovat la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys

Sortides Professionals de l’FP en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

 • Responsable d’informàtica
 • Tècnic en administració de sistemes
 • Personal de suport tècnic
 • Tècnic en serveis d’Internet
 • Tècnic en administració de base de dades
 • Tècnic en serveis de missatgeria electrònica
 • Supervisor de sistemes
 • Tècnic en teleassistència
 • Tècnic en entorns web
 • Tècnic de xarxes
 • Tècnic en serveis de comunicacions

Beques i Finançament de l’FP d’ASIX

Per estudiar Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa podràs fraccionar el pagament de la teva matrícula en fins a 22 mesos sense interessos. A més, en tractar-se d’una titulació oficial tindràs la possibilitat de sol·licitar una de les beques formatives que ofereixen tant el Ministeri d’Educació com les comunitats autònomes per estudiar FP.

22
mesos sense interessos
¡Reserva ya tu plaza!
¡Reserva ya tu plaza!

Consigue 2 titulaciones
en 2 años con MEDACx2

Pasa al siguiente nivel con el nuevo itinerario formativo MEDACx2 y compatibiliza tus estudios de FP con un Máster Profesional. Con este programa podrás cursar una FP y un Máster de la misma rama formativa en solo dos años, terminando tu formación con un título de FP y uno de Máster Profesional. ¡Especialízate y aumenta tus opciones de empleo!

El teu objectiu és la Universitat?

Descobreix com accedir-hi des del Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Encara que després de completar l’FP podràs començar el teu camí al món laboral com un professional competent, el cicle superior d’ASIX també és una via d’accés a titulacions superiors. Així, podràs accedir a la universitat de manera directa sempre que la teva nota mitjana sigui igual o superior a la nota de tall de la titulació que vulguis cursar.

També podràs especialitzar-te en l’àmbit de la informàtica de manera més específica i en menys temps amb un dels Màsters MEDAC 100% en línia. D’aquesta manera, podràs completar la teva formació amb una titulació flexible que podràs completar fins a un any, com pot ser el Màster en Ciberseguretat o el Màster en Big Data i Intel·ligència Artificial.

Descarga ya el PDF con toda la información

Els nostres alumnes de ASIX opinen

Ángel De la Torre Pérez

Estudiar en MEDAC es una pasada, el trato con los profesores es genial ya que te intentan ayudar en todo momento, las instalaciones están super limpias y ordenadas y los compañeros son geniales.

Ángel De la Torre Pérez
Delia Pérez Sánchez

Recomendaría MEDAC 100%. Lo que más destaco de mi titulación son las prácticas que realizamos día a día y el ambiente tan agradable con compañeros y profesores.

Delia Pérez Sánchez
José Antonio Vega Morales

Estudiar aquí me ha aportado una experiencia que no esperaba para nada, realizamos muchísimas prácticas que para mi es lo más importante.

José Antonio Vega Morales

Preguntas frecuentes

Què és Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa?

Aquesta titulació, també coneguda com ASIX, és un grau superior oficial de la branca informàtica amb una càrrega lectiva de 2.000 hores i centrat en l’administració, la gestió i el manteniment de sistemes informàtics en xarxa.

Quines són les modalitats disponibles per cursar ASIX?

Els aspirants a estudiar Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa en modalitat presencial comptaran amb un 85% de classes pràctiques i els millors equipaments i instal·lacions, encara que també podran estudiar aquesta FP en modalitat en línia per gaudir d’una metodologia flexible i marcar-se el ritme de treball.

Quan comencen les classes de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa?

El curs d’ASIX començarà entre la segona i la tercera setmana de setembre, mentre que els continguts de la modalitat en línia estaran disponibles a partir de l’última setmana del mes.

Es pot convalidar alguna assignatura amb experiència prèvia al sector?

Aquells alumnes que comptin amb experiència prèvia demostrable al sector podran sol·licitar l’exempció del mòdul de Formació en Centres de Treball sempre que hagin exercit en aquest lloc durant més d’un any a jornada completa o l’equivalent a jornada parcial.

Es poden fer pràctiques a empreses amb l’FP d’ASIX?

Sí. Els alumnes podran triar d’entre empreses de tot Espanya l’entitat on volen fer les pràctiques. Aquesta selecció es farà en funció de l’expedient de l’alumne. També es podrà proposar una nova entitat on fer les pràctiques i facilitar-ne el contacte.

És possible convalidar assignatures amb una formació prèvia?

Sí, els estudiants que hagin estudiat una formació reglada amb anterioritat poden sol·licitar un estudi de convalidacions al Ministeri d’Educació, encara que han de tenir en compte que aquestes convalidacions variaran en funció de la normativa vigent.

Quin material es necessita per estudiar l’FP Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa?

No necessitaràs comptar amb cap tipus de material ni programari específic per cursar l’FP d’ASIX, ja que al teu centre comptaràs amb tot allò necessari per a la formació més completa.
¡Reserva ya tu plaza!
¿Tienes dudas?

Llámanos al 952 211 262

o déjanos tu número y te llamamos sin compromiso.

Te enviaremos el PDF al correo que facilites